Monday, 19 December 2016

ေက်ာ္ဟိန္း
  • ကမၻာသစ္
  • ျမင္ေသာမ်က္လံုးမ်ား
  • တစ္ေယာက္တည္းလား
  • တစ္ခ်က္ေလးေစာင္းငဲ့ၾကည့္ဦး
  • အခ်စ္ရွိလား
  • အဓိပၸါယ္ရွိေသာသူ


No comments:

Post a Comment